Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: Εκλογικά Τμήματα Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών 2014 στο ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Εκλογικά Τμήματα Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών 2014 στο ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Εκλογικά Τμήματα ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4389
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 11η ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4390
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 11η ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4391
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 11η ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4392
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 11η ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4393
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 11η ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ

1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4394
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 11η ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4395
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 11η ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4396
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 11η ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4397
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 11η ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4398
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 11η ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4399
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 11η ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
1ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4400
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 11η ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4401
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4402
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4403
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4404
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4405
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4406
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4407
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4408
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4409
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4410
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4411
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4412
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4413
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4414
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4415
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4416
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4417
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4418
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4419
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4420
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4421
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4422
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4423
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4424
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4425
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4426
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4427
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4428
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4429
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4430
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4431
6ο & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4432
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4433
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4434
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4435
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4436
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4437
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4438
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4439
13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 8 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4440
13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 8 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4441
13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 8 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4442
13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 8 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4443
13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 8 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4444
13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 8 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
4ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4445
13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 8 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4446
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4447
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4448
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4449
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4450
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4451
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4452
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4453
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4454
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4455
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4456
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4457
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4458
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4459
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4460
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4461
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4462
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
5ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4463
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 8 13678 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4464
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΔΕ 100 & ΛΑΖΑΡΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4465
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΔΕ 100 & ΛΑΖΑΡΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4466
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΔΕ 100 & ΛΑΖΑΡΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4467
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΔΕ 100 & ΛΑΖΑΡΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4468
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΔΕ 100 & ΛΑΖΑΡΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4469
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΔΕ 100 & ΛΑΖΑΡΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4470
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΔΕ 100 & ΛΑΖΑΡΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4471
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΔΕ 100 & ΛΑΖΑΡΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4472
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΔΕ 100 & ΛΑΖΑΡΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4473
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΔΕ 100 & ΛΑΖΑΡΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4474
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΔΕ 100 & ΛΑΖΑΡΟΥ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4475
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ  19 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4476
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ  19 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4477
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ  19 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4478
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ  19 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4479
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ  19 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4480
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ  19 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4481
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ  19 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4482
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ  19 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4483
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ηρώων Πολυτεχνίου 12 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4484
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ηρώων Πολυτεχνίου 12 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4485
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ηρώων Πολυτεχνίου 12 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4486
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ηρώων Πολυτεχνίου 12 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4487
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ηρώων Πολυτεχνίου 12 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
6ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4488
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ηρώων Πολυτεχνίου 12 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4489
2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 50 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4490
2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 50 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4491
2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 50 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4492
2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 50 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4493
2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 50 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4494
2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 50 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4495
2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 50 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4496
2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 50 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4497
2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 50 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4498
2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 50 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4499
2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 50 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4500
2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 50 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4501
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΕΦΕΣΟΥ 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4502
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΕΦΕΣΟΥ 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4503
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΕΦΕΣΟΥ 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4504
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΕΦΕΣΟΥ 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4505
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΕΦΕΣΟΥ 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4506
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΕΦΕΣΟΥ 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4507
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΕΦΕΣΟΥ 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4508
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΕΦΕΣΟΥ 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4509
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΕΦΕΣΟΥ 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4510
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΕΦΕΣΟΥ 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4511
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΕΦΕΣΟΥ 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
7ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4512
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΗΒΩΝ & ΕΦΕΣΟΥ 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ
8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4513
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ 44 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4514
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ 44 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4515
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ 44 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4516
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ 44 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4517
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ 44 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4518
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ 44 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4519
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ 44 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4520
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ 44 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4521
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΣΙΩΝ  42 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4522
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΣΙΩΝ  42 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4523
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΣΙΩΝ  42 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4524
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΣΙΩΝ  42 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4525
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΣΙΩΝ  42 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4526
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΣΙΩΝ  42 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
8ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΑΧΑΡΝΩΝ
4527
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΣΙΩΝ  42 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
4528
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ & ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 13676 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
4529
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ & ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 13676 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
4530
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ & ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 13676 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
4531
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ & ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 13676 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
4532
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ & ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 13676 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
4533
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ & ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 13676 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
4534
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ  11 13676 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
4535
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ  11 13676 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
4536
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ  11 13676 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
4537
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ  11 13676 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.