Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη 20 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής καθώς και 6 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη 20 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής καθώς και 6 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου

Α) Ο Δήμος Ιλίου Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι(20) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους 2017-2018»
με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/7/2018
Συγκεκριμένα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
18
Έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/7/2018
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με οποιαδήποτε Ειδικότητα
ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
2
Έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/7/2018
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με Ειδικότητα ειδικής αγωγής
ΣΥΝΟΛΟ:
20Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 19-10-2017 και λήγει την 30-10-2017.

Δείτε εδώ τα αρχεία της προκήρυξης (Ανακοίνωση, Έντυπο Αίτησης , Πρακτικό Ανάρτησης)

Β) Ο  Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ):
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
 Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
Δήμος Ιλίου
Ίλιον
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-07-2018
2
102
Δήμος Ιλίου
Ίλιον
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-07-2018
2
103
Δήμος Ιλίου
Ίλιον
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-07-2018
2

H έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 19-10-2017 και λήγει την 30-10-2017.

Δείτε εδώ τα αρχεία της προκήρυξης (Ανακοίνωση-Παράρτημα, Έντυπο Αίτησης , Πρακτικό Ανάρτησης), Έντυπο Αίτησης , Πρακτικό Ανάρτησης)


Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.