Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: 24/06/2016 - 04/07/2016: "Ανακοίνωση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διακοσίων σαράντα τριών (243) ατόμων"
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

24/06/2016 - 04/07/2016: "Ανακοίνωση για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διακοσίων σαράντα τριών (243) ατόμων"

Η Ανακοίνωση αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων σαράντα τριών (243) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αθηναίων,
που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, όπως προκύπτει από την παρούσα Ανακοίνωση. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι από 24/06/2016 έως και 04/07/2016.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό Θέσης)Κωδικός Θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
Δήμος Αθηναίων
ΑΘήνα
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
8 μήνες
32
102
Δήμος Αθηναίων
ΑΘήνα
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
8 μήνες
10
103
Δήμος Αθηναίων
ΑΘήνα
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
8 μήνες
2
104
Δήμος Αθηναίων
ΑΘήνα
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
8 μήνες
2
105
Δήμος Αθηναίων
ΑΘήνα
ΔΕ Ταπετσέρηδων
8 μήνες
1
106
Δήμος Αθηναίων
ΑΘήνα
ΔΕ Εργαλειομηχανών Τόρνου
8 μήνες
1
107
Δήμος Αθηναίων
ΑΘήνα
ΥΕ Εργατών Ι τριών Καθαριότητας
8 μήνες
195


Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.