Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣOX 4/2015 και της υπ' αριθμ. 52796/18.11.2015 Ανακοίνωσης ΠΑΓΟ 2015-2016
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣOX 4/2015 και της υπ' αριθμ. 52796/18.11.2015 Ανακοίνωσης ΠΑΓΟ 2015-2016

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Προσωρινών Πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων, της υπ' αριθμ. 52796/18.11.2015 Ανακοίνωσης ΠΑΓΟ 2015-2016
Aνάρτηση των Προσωρινών Πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 52796/18.11.2015 ανακοίνωσης του Δήμου Ιλίου για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Α.γ.Ο 2015-2016.
Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 12-12-2015 και λήγει την 21-12-2015.
Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες ..........
  
Πινάκες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣOX 4/2015
Οι παρακάτω υπογράφοντες: 1) Σαγματοπούλου Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και 2) Λιατήρη Μαρία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, προβαίνουμε σήμερα την 09-12-2015 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 (αρ. πρωτ. 44352/29-09-2015) ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Το παρόν συντάσσεται κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 10-12-2015 και λήγει την 19-12-2015.
Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες ..........

Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2015 υπ'αριθμ. 53000/18-11-15
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διασφάλιση Απρόσκοπτης Λειτουργίας Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιλίου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.
Η έναρξη της 10ήμερης  προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 11/12/2015 και λήγει την 21/12/2015.
Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες ..........


Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.