Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 2/2015) για την υλοποίηση της Πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 2/2015) για την υλοποίηση της Πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα έξι (136) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
 Έδρα υπηρεσίας
 Ειδικότητα
 Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
Δήμος Αθηναίων
ΠΕ Παιδιάτρων
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
1

102
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
Δήμος Αθηναίων
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
36
103
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
Δήμος Αθηναίων
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
10
104
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
Δήμος Αθηναίων
ΔΕ Οδηγών (άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας-χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (Για τη μεταφορά προμηθειών και διανομή συσσιτίου στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς)
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
2
105
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
Δήμος Αθηναίων
ΔΕ Οδηγών (άδεια οδήγησης Δ΄κατηγορίας- με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
2
106
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
Δήμος Αθηναίων .
ΥΕ Τραπεζοκόμων
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
16
107
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
Δήμος Αθηναίων
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8- 2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
60
108
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
Δήμος Αθηναίων
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
9Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 13/11/2015 έως και 23/11/2015.
Δείτε εδώ την Ανακοίνωση της Προκήρυξης τα Παράρτημα των Ανακοινώσεων και την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση


Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …

Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.