Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: Ανακοίνωση 37 θέσεων ορισμένου χρόνου της Υπηρεσίας Ασύλου
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Ανακοίνωση 37 θέσεων ορισμένου χρόνου της Υπηρεσίας Ασύλου

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ Αντώνιος Παλιούρας  σας ενημερώνουν για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα, για την υλοποίηση του Υποέργου της προκαθορισμένης πράξης με τίτλο   «Βοήθεια στην Υπηρεσία Ασύλου» στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης», της προγραμματικής ενότητας : «Θεσμικό πλαίσιο στον τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης»
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988515,210-6885483).                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Από 30/05/2015 μέχρι και 10/06/2015

Δείτε εδώ την ανακοίνωση 


ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας ή Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/4/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της πράξης
18
102
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ή ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/4/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της πράξης
2
103
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕ Ψυχολογίας
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/4/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της πράξης
1
104
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/4/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της πράξης
2
105
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/4/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της πράξης
1
106
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/4/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της πράξης
13


Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.