Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: Ανακοίνωση της ΔΕΗ για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για στελέχωση των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Αττικής & Διευθύνσεων Παραγωγής Νησιών
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Ανακοίνωση της ΔΕΗ για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για στελέχωση των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Αττικής & Διευθύνσεων Παραγωγής Νησιών

1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 6/2014

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσιακή Μονάδα
Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
500
Διεύθυνση Πωλήσεων
Ν. Αττικής
ΔΕ *
Υπάλληλοι Γραφείου
8 μήνες
35

Υποβολή  Αιτήσεων από 07.10.2014 έως και 16.10.2014

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη , το έντυπο αίτησης κ.α.


2)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 12/2014

Η ΔΕΗ Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τέσσερα (54) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Σίφνου, ΤΣΠ Κύθνου, ΑΣΠ Πάρου, ΤΣΠ Αμοργού, ΤΣΠ Δονούσας, ΑΣΠ Θήρας, ΑΣΠ Μυκόνου και ΑΣΠ Σύρου) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
201
ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών
ΜΕΚ
8
μήνες
6
202
ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
2
203
ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών
ΜΕΚ
8
Μήνες
5
204
ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΣΙΦΝΟΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
1
205
ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΝΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών
ΜΕΚ
8
Μήνες
4
206
ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών
ΜΕΚ
8
Μήνες
9
207
ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
1
208
ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών
ΜΕΚ
8
Μήνες
3
209
ΤΣΠ ΔΟΝΟΥΣΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΔΟΝΟΥΣΑ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών
ΜΕΚ
8
Μήνες
1
210
ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών
ΜΕΚ
8
Μήνες
8
211
ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών
ΜΕΚ
8
Μήνες
6
212
ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8
Μήνες
1
213
ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ
ΤΕ
Μηχανικός
Ειδικότητας
Μηχανολόγος
8
Μήνες
1
214
ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ
ΠΕ
Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγων
8
Μήνες
1
215
ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών
ΜΕΚ
8
Μήνες
5


3)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 13/2014
Η ΔΕΗ Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμωνΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
201
ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ
Νήσος Λέσβος
ΔΕ  Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8 Μήνες
3
202
ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ
Νήσος Σάμος
ΔΕ  Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8 Μήνες
2
203
ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ
Νήσος Σάμος
ΤΕ Μηχανικός  Ειδικότητας  Μηχανολόγων
8 Μήνες
1
204
ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ
Νήσος Ικαρία
ΔΕ  Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8 Μήνες
12
205
ΑΣΠ ΧΙΟΥ
Νήσος Χίος
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8 Μήνες
2
206
ΑΣΠ ΧΙΟΥ
Νήσος Χίος
ΔΕ  Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8 Μήνες
1
207
ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ
Νήσος Σκύρος
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8 Μήνες
2

4)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 14/2014
Η ΔΕΗ Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΑΣΠ Καλύμνου, ΤΣΠ Αρκιών, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας και ΤΣΠ Γαύδου, ΤΣΠ Οθωνών και ΤΣΠ Ερείκουσας) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (


ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
θέσης
ατόμων
201
ΑΣΠ  ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΔΕ  Μηχανοτεχνιτών  ΜΕΚ
8 μήνες
3
202
ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8 μήνες
3
203
ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ
ΝΗΣΟΣ ΑΡΚΙΟΙ
ΔΕ  Μηχανοτεχνιτών  ΜΕΚ
8 μήνες
1
204
ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΔΕ  Μηχανοτεχνιτών  ΜΕΚ
8 μήνες
6
205
ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΔΕ  Υπαλλήλων  Γραφείου
8 μήνες
1
206
ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ
ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ
ΔΕ  Μηχανοτεχνιτών  ΜΕΚ
8 μήνες
4
207
ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ
ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ
 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8 μήνες
3
208
ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΝΗΣΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΕ  Μηχανοτεχνιτών  ΜΕΚ
8 μήνες
1
209
ΑΣΠ ΚΩ
ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ
ΔΕ  Μηχανοτεχνιτών  ΜΕΚ
8 μήνες
4
210
ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ
ΔΕ  Μηχανοτεχνιτών  ΜΕΚ
8 μήνες
4
211
ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ
ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ
 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8 μήνες
1
212
ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΔΕ  Μηχανοτεχνιτών  ΜΕΚ
8 μήνες
2
213
ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8 μήνες
1
214
ΤΣΠ ΓΑΥΔΟΣ
ΝΗΣΟΣ ΓΑΥΔΟΣ
 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών
8 μήνες
1
215
ΤΣΠ ΟΘΩΝΩΝ
ΝΗΣΟΣ  ΟΘΩΝΟΙ
ΔΕ  Μηχανοτεχνιτών  ΜΕΚ
8 μήνες
1
216
ΤΣΠ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ
ΝΗΣΟΣ  ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ
ΔΕ  Μηχανοτεχνιτών  ΜΕΚ
8 μήνες
1
Υποβολή αιτήσεων :
για τις ΣΟΧ 12 & ΣΟΧ 14 υποβολή αιτήσεων από  06-10-2014 έως 20/10/2014
για την ΣΟΧ 13 υποβολή αιτήσεων από τις 06-10-2014 έως 24/10/2014
Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.