Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: Θέση Εργασίας : Υπεύθυνος Προγράμματος LIFE Μαυροπετρίτης
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Θέση Εργασίας : Υπεύθυνος Προγράμματος LIFE Μαυροπετρίτης

Τίτλος θέσης: Υπεύθυνος Προγράμματος
Έδρα: Κεντρικά Ορνιθολογικής, Αθήνα
Θέση: Πλήρους απασχόλησης

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
 Ο Υπεύθυνος Προγράμματος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την πλήρη παρακολούθηση και τη σύνταξη αναφορών του προγράμματος, την επίτευξη όλων των δράσεων και στόχων όπως αυτοί έχουν προκαθοριστεί, καθώς και την ορθή οικονομική διεκπεραίωση του, με βάση τις απαιτήσεις του προγράμματος.
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
 Ο Υπεύθυνος Προγράμματος είναι υπεύθυνος για:
1. Τον συντονισμό των συνεργατών (προσωπικού Ορνιθολογικής και εξωτερικών συνεργατών) που ασχολούνται με το πρόγραμμα.
2. Τη συνεργασία με τους άλλους εταίρους του προγράμματος.
3. Τον συντονισμό, τεχνικό σχεδιασμό, επιχειρησιακό (τεχνικό και οικονομικό) προγραμματισμό και την παρακολούθηση υλοποίησης όλων των δράσεων του προγράμματος σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Συντονιστή του Τομέα Διατήρησης.
4. Την οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος και την τεχνική επιμέλεια των οικονομικών αναφορών, σε συνεργασία με το λογιστήριο, τον Επιστημονικό Συντονιστή του Τομέα Διατήρησης και τον Διευθυντή.
5. Την εκπροσώπηση της εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος.
6. Την υποστήριξη με τεκμηριωμένη πληροφορία, που προκύπτει από το πρόγραμμα, άλλων δράσεων, προγραμμάτων ή τομέων της οργάνωσης που συσχετίζονται με το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του με ιδιαίτερη έμφαση σε υποστήριξη των άλλων δράσεων μελέτης και διατήρησης και των δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.
7. Τη σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών αναφορών και την επιμέλεια των οικονομικών αναφορών.
8. Τον σχεδιασμό και τη συγγραφή προτάσεων προγραμμάτων (είτε ως συνέχεια του βασικού προγράμματος, είτε άλλες προτάσεις που εντάσσονται στην στρατηγική του Τομέα Διατήρησης), σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Συντονιστή του Τομέα Διατήρησης.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1. Σχεδιασμός μεθοδολογιών, ανασκόπηση υφιστάμενης πληροφορίας, συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων.
2. Υλοποίηση δράσεων πεδίου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
3. Σύνταξη επιστημονικών κειμένων (παρουσιάσεις σε συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κ.λπ.) στο πλαίσιο του προγράμματος.
4. Ευθύνη για την εισαγωγή των δεδομένων του προγράμματος στις Βάσεις Δεδομένων της Ορνιθολογικής.
5. Συναντήσεις με προσωπικό της Ορνιθολογικής, εξωτερικούς συνεργάτες, εταίρους, αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος.
6. Ευθύνη για την αγορά εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος.
7. Επικουρική συμμετοχή σε άλλες δράσεις διατήρησης του Τομέα Διατήρησης.
8. Συγγραφή κειμένων για τον Οιωνό και άλλα έντυπα της Ορνιθολογικής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο σε σχετική επιστήμη (βιολογία, οικολογία, περιβαλλοντικές επιστήμες ή παρεμφερές αντικείμενο).
• Δύο (2) χρόνια ελάχιστη προϋπηρεσία σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος.
• Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε θέματα συντονισμού προγραμμάτων.
• Άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και στα αγγλικά.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετική επιστήμη.
• Αποδεδειγμένες γνώσεις σε θέματα ορνιθοπανίδας
• Δυνατότητες κατανόησης και διαχείρισης οικονομικών θεμάτων.
• Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους.
• Εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα – δράσεις της Ορνιθολογικής ή άλλης περιβαλλοντικής ΜΚΟ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Αιτήσεις (συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα) μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση fvargas@ornithologiki.gr (οπωσδήποτε ηλεκτρονικά σε μορφή doc ή pdf).

Αποδοχή βιογραφικών έως 08/08/2014.

Τα βιογραφικά πρέπει να υποβάλλονται στα ΑΓΓΛΙΚΑ.


Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.