Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣ
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4257/2014 άρθρα 50, 51, 75 δίνεται δυνατότητα ρύθμισης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Ταμειακή Υπηρεσία, μέχρι 13/8/2014.
Συγκεκριμένα:
Α) Λ ΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009.
Β) Λ ΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΑΠΟ 1/1/2010 μπορούν να ρυθμιστούν ως ακολούθως:
α) εφάπαξ με απαλλαγή κατά 100% των προστίμων και προσαυξήσεων
β) για οφειλές μέχρι 5.000,00 € σε 24 δόσεις οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες των 100,00 € η καθεμία με απαλλαγή κατά 80% των προστίμων και των προσαυξήσεων
γ) για οφειλές από 5.000,01 € μέχρι 10.000,00 € σε 48 δόσεις με απαλλαγή κατά 50% των προστίμων και των προσαυξήσεων
δ) για οφειλές από 10.000,01 € μέχρι 20.000,00 € σε 72 δόσεις με απαλλαγή κατά 30% των προστίμων και των προσαυξήσεων
ε) για οφειλές από 20.000,01 € και πάνω σε 100 δόσεις με απαλλαγή κατά 10% των προστίμων και των προσαυξήσεων.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1) Στην παραπάνω ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις κ.τ.λ.
Εξαιρούνται:
α) οφειλές από πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις (π.χ. εισφορά σε χρήμα). Η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει στην εφάπαξ εξόφληση οφειλών με απαλλαγή κατά 100% των προσαυξήσεων.
2) Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (επιτόκιο αναχρηματοδότησης Ε.Κ.Τ. + 8% δηλαδή η ετήσια επιβάρυνση επί του κεφαλαίου ανέρχεται σε 8,25%).
3) Η εξόφληση ή η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 3 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης και σε περίπτωση μη καταβολής η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
4) Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
5) Η ρύθμιση απόλλυται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης (με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις) εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μια φοράς
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα
γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις
δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.


ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ανακοίνωση του Δήμου Πετρούπολης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (ανανεωμένο) 
Σε συνέχεια της από 20-5-2014 ανακοίνωσης περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, επανερχόμεθα με το παρόν και σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η υπ' αριθμόν 36/6-6-2014 ερμηνευτική εγκύκλιος, με ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ν-ΑΣΗ, την οποία σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας.
Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.