Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στους Δήμους: Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στους Δήμους: Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 6/24.02.2014 έγγραφο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» η οποία υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στους Δήμους: Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης» στο πλαίσιο της Δράσης 7 Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας*, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

                                                           ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

άνεργοι/ες κάτοικοι των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης να συμμετάσχουν στην Πράξη «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στους Δήμους: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης».
Ακολουθεί συνημμένη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
* Περισσότερες πληροφορίες στο www.top-sa.gr

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής -Περίοδος Υποβολής Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 26 Φεβρουαρίου 2014 έως και 12 Μαρτίου 2014 και ώρες 11:00 - 14:00 ημερησίως. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Γραφεία του ΚΕΚ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ επί της οδού Αγίου Γεωργίου 4 - Καματερό, Τ.Κ. 13451, Τηλ.: 210-2318977, 210-2321476, Φαξ:210-2317907, info@kek-agkam.gr , ιστοσελίδα: www.topsads.gr.

 Δικαιολογητικά συμμετοχής στο έργο για τους ενδιαφερόμενους
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ για τον υποψήφιο
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Δ ιαβατηρίου
3. Έγγραφο βεβαίωσης / πιστοποίησης τόπου διαμονής π.χ. βεβαίωση Δήμου ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στους Δήμους που υλοποιείται η Πράξη (Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Δήμος Ιλίου και Δήμος Πετρούπολης)
4. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών (αντίγραφο / α)
5. Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος εισοδήματος από την Εφορία (Οικονομικό έτος 2013)
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου 6μήνου)
7. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
Το τυποποιημένο έντυπο της αίτησης και την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε από το website της σύμπραξης, www.topsads.gr, είτε από τα γραφεία του ΚΕΚ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ(Αγίου
Γεωργίου 4, Καματερό).

 Δείτε εδώ την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στους Δήμους: Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης .pdf ( pdf 206 KB) 


Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.