Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου υπ' αριθμ.ΣΟΧ 1/2014
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου υπ' αριθμ.ΣΟΧ 1/2014

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου  ευρωπαϊκού προγράμματος, στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Β΄.


Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
100

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

(για την υλοποίηση του υποέργου  «Λειτουργία   Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Αχαρνών») 
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ


Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος
( για 8ωρη απασχόληση)
1

101

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ


(για την υλοποίηση του υποέργου  «Λειτουργία   Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Αχαρνών»)
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος
( για 8ωρη απασχόληση)
1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ,  Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα      Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές Αττικής,  απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν  κας  Μπούρα Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132072313


Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.