Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΑΕΚ 1-25 : ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΑΕΚ 1-25 : ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ

O ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ σε συνεργασία με τους ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ διοργανώνει ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ για τους υπεύθυνους και εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τροφίμων  με θέμα ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ προκειμένου να τους χορηγηθεί το  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του  ΕΦΕΤ και τη νέα   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔ Υ1γ/ΓΠ/96967/2012 η οποία προβλέπει ότι  στο εξής όλοι οι εργαζόμενοι γενικά στις επιχειρήσεις τροφίμων ή και ποτών ως χειριστές τροφίμων ή και ποτών με οποιοδήποτε τρόπο, οφείλουν να προσαρμόζονται σε θέματα εκπαίδευσης και ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.» Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων που εργάζονται  σε παιδικούς σταθμούς, κυλικεία σχολείων, ιδρύματα, κέντρα νεότητας και γενικά ειδικές ομάδες πληθυσμού.
  Η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων  αφ’ ενός μεν είναι νομική απαίτηση αφετέρου θα συμβάλλει σημαντικά στη προστασία της δημόσιας υγείας,  αφού οι υπεύθυνοι διαμορφώνουν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία μια νέα αντίληψη για τη διαχείριση των τροφίμων με οδηγίες εργασίας και κανόνες υγιεινής  και κυρίως  αποκτούν δεξιότητες ώστε να προβαίνουν οι ίδιοι στον «αυτοέλεγχο», να εφαρμόζουν προληπτικά συστήματα (HACCP) και να τεκμηριώνουν τις διαδικασίες αυτοελέγχου με την τήρηση των προαναφερθέντων πέντε υποχρεωτικών αρχείων τα οποία πρέπει να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004, του ΕΚ για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων
  Στο πρόγραμμα θα παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό που ορίζεται στην παραπάνω απόφαση και θα διδάσκουν εκπαιδευτές ενταγμένοι στο μητρώο του ΕΦΕΤ
  Θα παρουσιάζεται επίσης η νέα νομοθεσία που ισχύει για τα καταστήματα τροφίμων και τέλος θα δίδονται σαφείς κατευθύνσεις για τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν καθώς και η μεθοδολογία ανταπόκρισής τους σ’ αυτές.
Τα σεμινάρια   θα είναι διάρκειας 40 ωρών  και  θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (10 ώρες)
για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών - μαζικής εστίασης και αναψυχής κ.λ.π (ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΚΑΙ  ΤΗ ΝΕΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔ Υ1γ/ΓΠ/96967/2012 η οποία προβλέπει ότι  στο εξής όλοι οι εργαζόμενοι γενικά στις επιχειρήσεις τροφίμων ή και ποτών ως χειριστές τροφίμων ή και ποτών με οποιοδήποτε τρόπο, οφείλουν να προσαρμόζονται σε θέματα εκπαίδευσης και ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.») Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων που εργάζονται  σε παιδικούς σταθμούς, κυλικεία σχολείων, ιδρύματα, κέντρα νεότητας και γενικά ειδικές ομάδες πληθυσμού.
2. Εξυπηρέτηση πελατών – Τεχνικές Πωλήσεων – Διαχείριση κρίσεων (20- 30  ώρες)
3. Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας  (10 ώρες)Στα εν λόγω σεμινάρια,  μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%.
Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού  5,00 € ανά ώρα και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα:
  •  Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης της επιχείρησης (Υπογραφή -Σφραγίδα Επιχείρησης) 
  •  Στοιχεία καταρτιζομένων
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
  • Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με  το ΑΦΜ του καταρτιζομένου
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού

O Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας στα πλαίσια της επιμόρφωσης των χειριστών τροφίμων στα θέματα ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ συμμετέχει στην όλη υλοποίηση των προγραμμάτων
   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης / Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας – 2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ. 2132072389 για πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή στο πρόγραμμα και τη διεξαγωγή του ή απευθείας με το Σύλλογο Εποπτών Δημόσιας Υγείας στα τηλ. 210-3302069- 210-330056– 210-2611780-6976262625-6973588020-6978729691-6937113731-  FAX 210-3300567 - e-mail: edye@in.gr

Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.