Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη- Η μεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα: 9 Δεκεμβρίου 2016, Δημαρχείο Κορυδαλλού
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη- Η μεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα: 9 Δεκεμβρίου 2016, Δημαρχείο Κορυδαλλού

Ημερίδα από τον Δήμο Κορυδαλλού και το ΕΜΠ -Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών/ Αναλυτικά το πρόγραμμα
Με τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπων 10 Δήμων απ΄ όλη την Ελλάδα, περιφερειακών και κεντρικών φορέων άσκησης πολιτικής, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο- Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, η Ομάδα Gr-RAC και ο Δήμος Κορυδαλλού διοργανώνουν την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016, στο Δημαρχείο Κορυδαλλού, ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα». Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας «2016 lnternational Year of Global Understanding – IYGU» (http://www.global-understanding.info).
Η ημερίδα αποσκοπεί να παρουσιάσει τις σύγχρονες προκλήσεις των αστικών περιοχών, να αναδείξει Καλές Πρακτικές σε θέματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και να αποτελέσει μια πλατφόρμα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων. μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων κεντρικών.
Οι πόλεις σήμερα αποτελούν την πηγή αλλά και τη λύση των παγκόσμιων προβλημάτων.
Η αστικοποίηση αποτελεί σήμερα ένα φαινόμενο που παίρνει σημαντικές διαστάσεις παγκοσμίως, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω μέχρι το 2050, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στα πρότυπα κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης και στα ζητήματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος των αστικών περιοχών κατά τον 21ο αιώνα.
Η Ημερίδα διαρθρώνεται σε τρείς ενότητες:
• Η πρώτη ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση των σύγχρονων προκλήσεων των αστικών περιοχών στον αιώνα που διανύουμε, με εισηγήσεις από τον ακαδημαϊκό χώρο σε θέματα ενέργειας, κλιματικής αλλαγής, βιώσιμης κινητικότητας, συμμετοχής του κοινού, κ.λπ.
• Η δεύτερη ενότητα επιχειρεί τη διάδοση γνώσης σχετικής με την υιοθέτηση καλών πρακτικών από Δήμους της χώρας και τις εμπειρίες από την εφαρμογή τους, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνουν σχετικές παρουσιάσεις από εκπροσώπους Δήμων της χώρας.
• Η τρίτη ενότητα επιχειρεί να δώσει το στίγμα των τρεχουσών χρηματοδοτικών εργαλείων και πολιτικών στήριξης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με εισηγήσεις εκπροσώπων φορέων της κεντρικής διοίκησης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
08.45 – 09.15 Εγγραφή
09.15 – 09.45
Χαιρετισμοί
 Σταύρος Κασιμάτης, Δήμαρχος Κορυδαλλού
 Μαρίνος Κάβουρας, Κοσμήτορας Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
Εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών
 Εκπρόσωπος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ
 Εκπρόσωπος ΠΕΔΑ
 Εκπρόσωπος ΤΕΕ
09.45 – 10.00
Αναστασία Στρατηγέα, Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π., Συντονίστρια Gr-RAC
«Η Διεθνής Πρωτοβουλία IYGU και το Ελληνικό Κέντρο
 Περιφερειακής Δράσης Gr-RAC – Μια “Από Κάτω Προς τα Πάνω”
Κινητοποίηση για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη»
ΜΕΡΟΣ Ι – ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
 Προεδρείο: Ανδρέας Αλεξόπουλος
10.00 – 10.15 Στέλλα Κυβέλου, Αναπλ. Καθηγ. Παντείου Πανεπιστημίου, «Ολοκληρωμένη και χωρίς Αποκλεισμούς Αστική Ανάπτυξη».
10.15 – 10.30 Μαρία Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π., «Η Προσαρμογή του Αστι-κού Χώρου στην Κλιματική Αλλαγή».
10.30 – 10.45 Θάνος Βλαστός, Καθηγ. Ε.Μ.Π.- Θύμιος Μπακογιάννης – Συγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος, Δρ. ΕΜΠ, «Η Βιώσιμη Κινητικότητα στην Ελλάδα– Μια Σχεδιαστική Πρόκληση με Πολλαπλά Οφέλη».
10.45 – 11.00 Εύη Τζανακάκη, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
«Ενέργεια και Πόλη – Το Σύμφωνο των Δημάρχων ως Εργαλείο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη».
11.00 – 11.15 Σερράος Κωνσταντίνος, Καθηγ. Ε.Μ.Π., «Η Συμμετοχή του Κοινού στη Βιώ-σιμη Εξέλιξη των Πόλεων».
11.15 – 11.30 Γιώργος Μπιθυμήτρης, Κοινωνικός Επιστήμονας, Δρ., Πάντειο Πανεπιστήμι-ο, Υπεύθυνος Δράσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Δίκτυο Απασχόλησης & Κοινω-νικής Μέριμνας (ΔΑΚΜ), «Η Κοινωνική Διάσταση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης σε ένα Πλαίσιο Πολυεπίπεδης Κρίσης».
11.30 – 12.00 Διάλλειμα - Καφές
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ
 Προεδρείο: Θύμιος Μπακογιάννης
12.00 - 12.15 Κωστής Μοχιανάκης, Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
 Πληροφορικής, Δήμος Ηρακλείου, «Έξυπνη Πόλη και Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – Η Στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».
12.15 – 12.30 Αικατερίνη Σιάμπου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυ-ξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Δήμος Τρίπολης, «Έξυπνη Εξειδίκευση Δήμου Τρίπολης: Στρατηγικές Συνεργασίες και Αναπτυξιακές Προκλήσεις της Τρέχουσας Χρηματοδοτικής Περιόδου 2014-2020».
12.30 – 12.45 Μαρία Ψαρρού, Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτι-σμού Παντείου Πανεπιστημίου - Στέλεχος Τμήματος Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων, Δήμος Αμαρουσίου, «Πολιτιστικός Προγραμματισμός και Βιώσιμη Ανά-πτυξη».
12.45 – 13.00
Ανδρέας Αλεξόπουλος, Δρ., Επιστημονικός Συνεργάτης, Δήμος Κορυδαλλού, Νεκταρία Μαραβά, Οικονομολόγος – Περιφερειολόγος, Αναστασία Στρατηγέα, Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. «Ο Πολιτισμός ως Πυλώνας της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – Η Συμμετοχή του Κοινού στη Διαμόρφωση της Πολιτιστικής Πολιτικής του Δήμου Κορυδαλλού».
13.00 – 13.15 Γαβριήλ Κουρής, Γενικός Γραμματέας, Δήμος Πλατανιά, «Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ως Εργαλείο Τοπικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση του Δήμου Πλατανιά».
13.15 – 13.30 Ελισσάβετ Πετσατώδη, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμος Αγίας Παρασκευής «Οι Συμμετοχικές Προσεγγίσεις ως Εργαλεία Ευαισθητοποίησης των Πολι-τών και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής: Παραδείγματα από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής».
13.30 – 14.30 Ελαφρύ Γεύμα
14.30 – 14.45 Νατάσα Κανναβού, Δρ., Επικεφαλής Γραφείου ΕΔΣ Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, Δήμος Πειραιά, «Η Γαλάζια Ανάπτυξη στον Πυρήνα της Επιχειρηματικότητας στον Δήμο Πειραιά – Blue Growth Initiative».
14.45 – 15.00 Ιωάννα Λεγάκη, Στέλεχος Γραφείου Προγραμματισμού, Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, «Η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα ως Στρατηγική Επιλογή στον Δήμο
 Αγίων Αναργύρων-Καματερού».
15.00 – 15.15 Βασίλης Τζαμουράνης, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμος Καλαμάτας
«Βιώσιμη Κινητικότητα - Μελέτη Περίπτωσης Δήμου Καλαμάτας».
15.15 - 15.30 Γεώργιος Κεράνης, Στέλεχος Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβο-λής Αθηνών (ΕΑΤΑ), Δήμος Αθηναίων, «Η Συμβολή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – Η Περίπτωση του Δήμου Αθηναίων»
15.30 – 16.00 Διάλλειμα – Καφές.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Προεδρείο: Νεκταρία Μαραβά
16.00 – 16.15 Μαρία Κωστοπούλου, Δρ., Προϊσταμένη Μονάδας Στρατηγικής και Παρα-κολούθησης Πολιτικών, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Ε-θνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, «Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης: Εμπειρία από Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πρωτοβου-λίες μέσω ΕΣΠΑ και URBACT».
16.15 – 16.30 Άγγελος Σπηλιώτης, Προϊστάμενος Μονάδας Α’, Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ Αττικής «Χρηματοδοτικά Εργαλεία / Μηχανισμοί Στήριξης Πρωτοβουλιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης».
16.30 – 16.45 Ανδρέας Πανταζόπουλος, Ειδικός Συνεργάτης, Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής «Αποκεντρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων και Πράσινα Σημεία: Μια
 Νέα Προοπτική Διαχείρισης των Απορριμμάτων σε Τοπικό Επίπεδο».
16.45 - 17.00 Βίκυ Φλέγκα, Στέλεχος Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) «Στρατηγικός Σχεδιασμός - Επιχειρησιακός Προγραμματισμός στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση & Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη».
17.00 – 17.15 Νικόλαος-Γεώργιος Καραχάλης, Διδάσκων ΤΧΜΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «Οι Σύγχρονες Προκλήσεις των Αστικών Περιοχών και η Δυνατότητα Διαχείρισής τους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Προβλήματα, Ελλείματα, Προοπτικές».
17.15 – 17.45 Στρογγυλό Τραπέζι – Συμπεράσματα – Κλείσιμο Ημερίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Αναστασία Στρατηγέα – email: stratige@central.ntua.gr, Ανδρέας Αλεξόπουλος – email: alexopandr@gmail.com.Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.