Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: Ανακοίνωση της υπ'αριθμ. ΣΟΧ 38/2015 και ΣΟΧ 35/2015 στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Ανακοίνωση της υπ'αριθμ. ΣΟΧ 38/2015 και ΣΟΧ 35/2015 στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού

Α) (ΣΟΧ 38/2015)   Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.) ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα ενός (41) ατόμων Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, και τριών (3) ατόμων Υ.Ε. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΩΝ πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά των ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 38/2015


Υπηρεσία
Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας-Πειραιά
Η υπηρεσία θα κατανείμει εντός του Ν. Αττικής το προσωπικό ανάλογα με τις λειτουργικές της ανάγκες.
ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
6 μήνες (πλήρους απασχόλησης)
41
Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας-Πειραιά
Η υπηρεσία θα κατανείμει εντός του Ν. Αττικής το προσωπικό ανάλογα με τις λειτουργικές της ανάγκες.
ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΩΝ
6 μήνες (πλήρους απασχόλησης)
3

Kκατεβάστε εδώ την προκήρυξη (pdf)

Β) (ΣΟΧ 35/2015)   Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.) ανακοινώνουν  Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν σαράντα επτά (147) ατόμων  Ε  ΙΑΝΟΜΕ#Ν, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 35/2015
Υπηρεσία
Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας - Πειραιά
Η Υπηρεσία θα κατανείμει το προσωπικό εντός του Ν. Αττικής ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της.
ΔΕ
ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
6 μήνες (πλήρους απασχόλησης)
147
 
Kκατεβάστε εδώ την προκήρυξη (pdf)

Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.