Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: Συμμετοχή των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών στη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" (ΕΣΠΑ 2015-16)
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Σάββατο, 8 Αυγούστου 2015

Συμμετοχή των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών στη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" (ΕΣΠΑ 2015-16)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»,  περιόδου 2015 - 2016, με 29 παιδικούς σταθμούς και 660 προσφερόμενες θέσεις βρεφών και προ-νηπίων.
To έντυπο της αίτησης συμμετοχής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (http://www.eetaa.gr/). Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων γονέων, θα υπάρχουν εκτυπωμένα έντυπα αιτήσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α. (Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, 4ος όροφος, Δ/νση Παιδικών Σταθμών - Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών, τηλ. 2105150761). Παράλληλα, στους ίδιους χώρους θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη για τη συμπλήρωση των αιτήσεων, από τις 8:00 πμ έως τις 2:00 μμ.
Προσοχή: Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται υπογεγραμμένες από τους αιτούντες. Επίσης να συμπληρώνονται πάντα ο αντίστοιχος κωδικός των δομών και οι κατηγορίες τους (Α1.2 ή Α2), οι οποίες αναγράφονται και στον οριστικό πίνακα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 5/8/2015 έως τις 18/8/2015. Αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο που θα πρέπει εξωτερικά να αναγράφει την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., Α.Ε. στην ταχ. διεύθυνση: Μυλλέρου 73 - 77, Τ.Κ. 10436. Όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά πρέπει να είναι ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 18/8/2015 και ώρα 14:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.
Όσον αφορά στην ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης των δυνητικά ωφελούμενων και των απορριφθέντων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 7/9/2015 (paidikoi.eetaa.gr). Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων: 8/9/2015 έως 10/9/2015. Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνο όσες έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 10/9/2015 και ώρα 14:00. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των ωφελούμενων, ανά Νομό, θα αναρτηθούν στην ίδια ιστοσελίδα, στις 13/9/2015.
Μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων παιδικών σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και τις προσφερόμενες θέσεις στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2015/20150804_domes-oristika/index.html  (σελ. 8 - 14)
Η αίτηση επισυνάπτεται αλλά μπορείτε και να την κατεβάσετε αν επισκεφθείτε την εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eetaa.gr/
Μπορείτε να δείτε όλη την πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2015/16072015_prosklisi_paidikoi.pdf

Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.