Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: Δικαιολογητικά για την έκδοση του βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Δικαιολογητικά για την έκδοση του βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ

 Βιβλιάριο Υγείας
Το βιβλιάριο υγείας αποτελεί για κάθε ασφαλισμένο απαραίτητο στοιχείο και χωρίς αυτό ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να τύχει καμίας παροχής ασθένειας από τον ΟΓΑ.
Για την έκδοση του βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου μόνιμης κατοικίας του (τόπος κατοικίας για τους συνταξιούχους θεωρείται ο τόπος πληρωμής της σύνταξής τους) προκειμένου να εγγραφεί στα τηρούμενα απ΄ αυτόν Μητρώα Δικαιούχων Περίθαλψης του ΟΓΑ, προσκομίζοντας το Δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας , καθώς και πρόσφατη φωτογραφία.
Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ προκειμένου να εκδώσει ή να ανανεώσει το βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ, θα πρέπει:
  • να ζητήσει, αν πρόκειται για συνταξιούχο, το τελευταίο απόκομμα πληρωμής της σύνταξής του ,
  • ενώ αν πρόκειται για πρόσωπο το οποίο έχει απογραφεί στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, την τελευταία απόδειξη καταβολής των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.
Το Μητρώο υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και αν αυτός αδυνατεί να υπογράψει για οποιοδήποτε λόγο, τότε υπογράφεται από το - τη σύζυγο ή από κάποιο ενήλικο παιδί του.
Διάρκεια ισχύος βιβλιαρίου υγείας
1. Τα βιβλιάρια υγείας, για τους συνταξιούχους γήρατος, ανασφάλιστους υπερήλικες και συνταξιούχους αναπηρίας εφόρου ζωής, ισχύουν ΕΦΟΡΟΥ ΖΩΗΣ.                                         
Τα βιβλιάρια Υγείας των συνταξιούχων ανασφαλίστων υπερηλίκων οι οποίοι είναι ομογενείς, προερχόμενοι από χώρες του εξωτερικού, θα εκδίδονται ή θα θεωρούνται, με διάρκεια ισχύος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου εκδίδονται ή προσκομίζονται για θεώρηση, εκτός των περιπτώσεων που το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς λήγει πριν την 31η Δεκεμβρίου του έτους, οπότε θα θεωρούνται μέχρι την ημερομηνία λήξεως του Ειδικού Δελτίου.
 2. - Για τους εγγεγραμμένους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, εφόσον κατά τη χρονική στιγμή που ζητείται η θεώρηση δεν υπάρχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες εισφορές σύνταξης και ασθένειας για τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών,
  • για τους συνταξιούχους με προσωρινή αναπηρία,
  • για τους συνταξιούχους χηρείας και ορφανείας και
  • για τα προστατευόμενα μέλη όλων των ανωτέρω κατηγοριών, (παρ.1 και 2) τα βιβλιάρια υγείας θεωρούνται μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου προσκομίζονται για θεώρηση.
Εξαίρεση αποτελούν τα βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ των αλλοδαπών, για τη θεώρηση των οποίων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η λήξη της άδειας παραμονής τους, καθώς και των προστατευομένων μελών των ασφαλισμένων - συνταξιούχων, για τα οποία θα λαμβάνεται υπόψη η συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1539/85 (εγκύκλιος ΟΓΑ 11/2000).
Οι απασχολούμενοι με αμοιβή (μόνιμα ή περιστασιακά) σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 7 του Ν.3232/2004, όπως ισχύει σήμερα), καθώς και οι μετακλητοί αλλοδαποί, δικαιούνται παροχές υγείας, μετά την παρέλευση τριμήνου ασφάλισης από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης τους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, όπως αυτή καταχωρείται στο Απογραφικό δελτίο κατά την απογραφή του ασφαλισμένου και του εργοδότη.
Εξυπακούεται ότι για όλα τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον συντρέχουν λόγοι διακοπής ή διαγραφής της ασφάλισής τους από τον ΟΓΑ, θα πρέπει να καλούνται, προκειμένου να ακυρώνονται τα βιβλιάριά τους.
Σε κάθε βιβλιάριο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α.Μ. του ασφαλισμένου - συνταξιούχου. Στα βιβλιάρια των προστατευομένων μελών τίθεται ο Α.Μ. του ασφαλισμένου - συνταξιούχου από τον οποίο έλκουν το δικαίωμα περίθαλψης .
Η ισχύς του βιβλιαρίου ανανεώνεται από τον Ανταποκριτή του τόπου μόνιμης κατοικίας. Σε περίπτωση που ο Ανταποκριτής αρνηθεί την έκδοση ή την ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να κάνει προσφυγή στον Προϊστάμενο του Κλάδου Υγείας του ΟΓΑ, ο οποίος και αποφασίζει οριστικά.
Διευκρινίζεται ότι το βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ ισχύει μόνο για την ελληνική επικράτεια.
Εάν ενδιαφέρεστε για τα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας εργαζομένου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλικ εδώ

Αν ενδιαφέρεστε για δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίου υγείας ΙΚΑ κλικ εδώ
Αφήστε τα σχόλια σας…. τις απόψεις σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.