Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: Πορεία προκηρύξεων τοπικών προγραμμάτων LEADER
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011

Πορεία προκηρύξεων τοπικών προγραμμάτων LEADER

Έχουν προκηρυχθεί όλα τα προγράμματα από μία φορά και τώρα ξεκινούν ή δεύτερες προκηρύξεις σταδιακά σε όλα τα τοπικά προγράμματα

1  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» - ΕΤΑΛ Α.Ε. (Μυτιλήνη) 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Leader Λήξη 5/10/2010 (έληξε)  υπεβλήθηκαν 57 φάκελοι υποψηφιότητας, συνολικού κόστους 14,8 εκ ευρώ. Είχαν προκηρυχτεί 7,6 εκ ευρώ.  
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, 1η Πρόσκληση-LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Leader Λήξη 25-11-2011  (έληξε) 
Υποβλήθηκαν 34 φάκελοι υποψηφιότητας, συνολικού κόστους 5.626.544 €

 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Leader Λήξη 30-10-2012
 
2  LEADER ΠΑΑ Νομού Δωδεκανήσου
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 11/10/2010(έληξε)
Yποβλήθηκαν συνολικά 41 επενδυτικά σχέδια συνολικής Δημόσιας Δαπάνης περίπου 6.000.000 ευρώ, υπερκαλύπτοντας τη διατιθέμενη Δημόσια Δαπάνη.
Αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1η Πρόσκληση Δημοσίων Έργων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 -2013 λήξη 15-02-2012 (έληξε)


3  Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΕ,
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 25/10/2010 (έληξε)
Υποβλήθηκαν συνολικά 51 επενδυτικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 13.388.631,13€ με δημόσια δαπάνη 7.908.053,07€. Το ποσό που προκηρύχθηκε ήταν συνολικού κόστους 9.600.000€ με δημόσια δαπάνη 5.562.500€.
 Αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
             


4  ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Α.Ε (Νομός Βοιωτίας)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Λήξη 2/11/2010 (έληξε)
 Αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη  17/9/2012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 10/10/2012


5  ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (Ν. Αιτωλοακαρνανίας) 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 19/11/2010(έληξε)
Yποβλήθηκαν 36 επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 12.536.864,61€, με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 6.981.254,23€, ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.630.500,00€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 150,77% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης
 Αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
 Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ιδιωτικών Έργων Τοπικού Προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Λήξη 21/12/2012
Υποβλήθηκαν 14 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 4.835.468,20€. Σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς των προτάσεων που υποβλήθηκαν η δημόσια δαπάνη καλύφθηκε σε ποσοστό 123,6%.


6  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε (ΑΝ.ΚΟ.) (Ν. Κοζάνης)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 19/11/2010 (έληξε)
Yποβλήθηκαν 28 επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 6.594.203,69€, με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 3.620.272,58€, ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.417.500.00€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 105,93% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης. Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Προκήρυξης


7  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 19/11/2010 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 6/12/2010 (έληξε) 
1η Πρόσκληση Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013 ( Ιδιωτικών Έργων ) Λήξη 15-03-2013
2η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 (προσέγγιση LEADER) Λήξη 15-03-2013
  (νέα) Πρόσκληση Ε.Π. Αλιείας 2007 – 2013 ( Ιδιωτικών Έργων ) Λήξη 10-10-2013

8  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ (Ν. Ιωαννίνων,Ν. Θεσπρωτίας)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 22/11/2010 (έληξε)
Yποβλήθηκαν 32 επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 12.146.788,44 €, με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 7.211.905,264€, ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.150.000,00 €. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 117,27% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης.


9  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, Ν, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Ν, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 22/11/2010 (έληξε)
Yποβλήθηκαν 34 επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 7.371.500,00 €,
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (προ εντάσεων)1ης Προκήρυξης

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 02/10/2012
Παράταση έως 24-10-2012 (έληξε)
Yποβλήθηκαν 55 επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 8.954.947,64 €, με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 7.141.420,,00€, ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.150.000,00 €. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 125% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης.

10 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΕΒΕΝΩΝ 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Λήξη 26/11/2010(έληξε)
Yποβλήθηκαν 23 επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 6.669.526,49€, με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 3.584.128,75 €, ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.125.000€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 69,93% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 5 Οκτωβρίου 2012
  ΠΑΡΑΤΑΣΗ 05/11/2012 (έληξε)
Υποβλήθηκαν συνολικά 28 προτάσεις συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 4.885.332,06€ με δημόσια δαπάνη 2.875.708,19€. Το ποσό που προκηρύχθηκε ήταν συνολικού κόστους 6.927.501,92€ με δημόσια δαπάνη 3.853.875,96€.

11 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ   
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 27/11/2010  (έληξε)
Yποβλήθηκαν 13 επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 3.902.167,48€, με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 1.967212,06€, ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.500.000,00 €. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 35,77% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης.  
Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Προκήρυξης
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη  14 Δεκεμβρίου 2012 (έληξε)
Yποβλήθηκαν 20 επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 979.607,34€,
12 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 29/11/2010(έληξε) 
Yποβλήθηκαν 18 επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 5.664.492,62 €, με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 2.832.246,31 €, ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.700.000 €. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 76,55% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης.  
Πίνακας Κατάταξης Αξιολόγησης 1ης Προκήρυξης

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 20  Απριλίου  2012  (έληξε)
Yποβλήθηκαν 34 επενδυτικά σχέδια  συνολικού προϋπολογισμού 1.966.417,97€, Δημόσιας Δαπάνης 1.779.495,21€


13 ΑΧΑΪΑ Α.Ε 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 29/11/2010(έληξε)
Υπoβλήθησαν 25 επενδυτικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 6.987.103,26 € και αντίστοιχης δημόσιας δαπάνης 4.142.321,96 €. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 102,23% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης.  Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Προκήρυξης

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 29 Νοεμβρίου 2012 (έληξε)
Υπεβλήθησαν 54 επενδυτικά σχέδια, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 8.422.956,20 € και αντίστοιχης δημόσιας δαπάνης 5.448.214,19 €. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων ανήλθε στο 124,76% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης


14 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (Ν. Ηλείας)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 30/11/2010(έληξε)
Yποβλήθηκαν 24 επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 8.548.691,36 €, με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 4.906.009,20 €, ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.637.000,00 €. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 105,80% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης  Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Προκήρυξης

2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 24 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 19/10/2012  Νέα ΠΑΡΑΤΑΣΗ 26/10/2012 (έληξε)
Υποβλήθηκαν 29 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 5.362.228,84 € και Δημόσια Δαπάνη 3.598.489,96 €.

15 Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης ( Ο.Α.ΔΥ.Κ )
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Νομός Χανίων, Ρεθύμνης) Λήξη 30/11/2010 (έληξε)
Yποβλήθηκαν 94 επενδυτικά σχέδια με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 25.271.648,80 € και Δημόσια Δαπάνη 14.090.371,91 €, ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.574.050,00 €. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 308,05% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης.
Aνακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων Άξονα 4 Προσέγγιση Leader


16 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 03/12/2010(έληξε)
Yποβλήθηκαν 35 επενδυτικά σχέδια με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 8.825.283,16 € και Δημόσια Δαπάνη 4.573.057,02€, ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.000.000,00€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 65,33% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης.


17 Αναπτυξιακή Δράμας
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 03/12/2010(έληξε)
Yποβλήθηκαν 42επενδυτικά σχέδια με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 8.588.524,94 € και Δημόσια Δαπάνη 5534693,13€, ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5450000€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 101,55% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης. Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Προκήρυξης
 (2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 28 Σεπτεμβρίου 2012)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 26-10-2012
(έληξε) Υποβλήθηκαν τελικά 34 επενδυτικές προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 6.998.694,11 ευρώ και συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.659.118,71 ευρώ,

18 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Λήξη 13/12/2010(έληξε)
Υποβλήθηκαν 36 φάκελοι υποψηφιότητας από φορείς και ιδιώτες συνολικού προϋπολογισμού 5.471.784,54€ και Δημόσιας Δαπάνης 3.102.737,45€. Ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5750000,00€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 53,96% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Προκήρυξης
 (2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Λήξη 22 Ιουνίου 2012 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 20-07-2010(έληξε)
Υποβλήθηκαν συνολικά 26 προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) από φορείς και ιδιώτες συνολικού προϋπολογισμού 3.130.250,15€ και Δημόσιας Δαπάνης 2.101.800,31€.
Πίνακας  με τις υποβληθείσες προτάσεις (pdf)

19 Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ Α.Ε.
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 10/12/2010 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 20-12-2010(έληξε)
Υποβλήθηκαν συνολικά 38 προτάσεις - επενδυτικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 10.116.546,31€ με δημόσια δαπάνη 5.837.159,83€. ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.058.000,00€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 190,88% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης
 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 15 Ιουνίου 2012 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 06-07-2012(έληξε)
Υποβλήθηκαν συνολικά 32 προτάσεις - επενδυτικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 3.224.635,32€ με δημόσια δαπάνη 3.121.187,42€. Το ποσό που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης ήταν συνολικού κόστους 2.357.523,80€ με δημόσια δαπάνη 2.106.000,00€.


20 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 15/12/2010(έληξε)

 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη  17 Δεκεμβρίου 2012


21 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.ΛΑΣ) 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 20/12/2010(έληξε) 
Υποβλήθηκαν συνολικά 17 προτάσεις από υποψήφιους δικαιούχους με αιτούμενο συνολικό προϋπολογισμό κόστους 4.235.134,44 €, αιτούμενη δημόσια δαπάνη 2.303.847,56 €


22 Αναπτυξιακή Καστοριάς
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 23/12/2010(έληξε)
 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 30Απριλίου 2012 (έληξε)
Υποβλήθηκαν συνολικά 15 προτάσεις


23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 27/12/2010(έληξε)

24 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.) 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 20/01/2011(έληξε)
Υποβλήθηκαν συνολικά 33 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 7.660.266,63 € και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 4.388.919,35 €  ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.015.000,00€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 87,52% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης.
2η Προκήρυξη Προγράμματος LEADER λήξη 17/09/2012  (έληξε)
Υποβλήθηκαν συνολικά 56 επενδυτικές προτάσεις. Από αυτές  27 αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις των οποίων το κόστος εκτιμάται σε 4.800.000 € περίπου και οι 29 αφορούν παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα των οποίων το κόστος εκτιμάται σε 3.900.000 € .25 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.) 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 31/12/2010 (έληξε)
Υποβλήθηκαν  29 φάκελοι υποψηφιότητας  συνολικού προϋπολογισμού 5.492.511,48€ και Δημόσιας Δαπάνης 2.746.255,74€.  ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.390.500,00€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 62,55% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης. Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Προκήρυξης


26 ΟΤΔ : AKOMM – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α(Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Ν ΡΕΘΥΜΝΗΣ) 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 1/11/2010 (έληξε)
Υποβλήθηκαν 94 προτάσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό 14.381.441,01 € και  8.264.297,51 € δημόσια δαπάνη. ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  4.959.550 €. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 166,63% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης   Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Προκήρυξης  


27 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Νομοί Αιτωλοακαρνανίας , Ευρυτανίας, Λευκάδος)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Λήξη 16/02/2011 (έληξε)
Υποβλήθηκαν 32 προτάσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό 12.213.241,52€ και  6.184.719,39€ δημόσια δαπάνη. ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  4.810.200€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 128,58% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης


28 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   (Λήξη 10/01/2011)(έληξε)
 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (μόνο Δράσεις Δημοσίου Χαρακτήρα) Λήξη 5/12/2012


29 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.  (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 17/01/2011(έληξε)
Υποβλήθηκαν 27 προτάσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό 4.705.297,25€ και  2.564.572,43€ δημόσια δαπάνη. ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  5.016.000€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 51,13% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 29/03/2013


30 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ (Νομοί : Αρκαδίας , Αργολίδας , Λακωνίας)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 20/01/2011(έληξε)
Υποβλήθηκαν 19 προτάσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό 4.705.297,25€ και  2.564.572,43€ δημόσια δαπάνη. ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  5.016.000€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 51,13% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης

 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (μόνο Δράσεις Δημοσίου Χαρακτήρα)  Λήξη  24/9/2012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 24-10-2012
 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 31 Ιανουαρίου 2013
31 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Νομός Κέρκυρας) (ΑΝΙΟΝ Α.Ε.) 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 21/01/2011(έληξε)
 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 20 Ιουνίου 2012

32 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ – Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Λήξη 28-02-2011 (έληξε)
Υποβλήθηκαν 27 προτάσεις  ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  3.440.400,00€.   Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Προκήρυξης


(2η Προκήρυξη Προγράμματος LEADER λήξη 19/03/2012)  (έληξε)
Υποβλήθηκαν 25 προτάσεις 


33 ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Λήξη 31-03-2011) (έληξε)
Υποβλήθηκαν συνολικά 62 επενδυτικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 13.418.665,79€ με αντίστοιχη δημόσια δαπάνη 7.843.997,01€. Το ποσό που προκηρύχθηκε ήταν συνολικού προϋπολογισμού 8.894.000,00€ με αντίστοιχη δημόσια δαπάνη 5.562.500,00€. Ο συνολικός προϋπολογισμός που προκηρύχθηκε υπερκαλύφθηκε κατά 150,87% ενώ αντίστοιχα η δημόσια δαπάνη κατά 150,93%.


34 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.) 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (Λήξη 31-03-2011) (έληξε)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


35 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε) 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Λήξη 28-02-2011)(έληξε)
Υποβλήθηκαν 32 προτάσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό 8.539.935,91€ και  4.298.362,01€ δημόσια δαπάνη. ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  4.320.810,00€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 99,48% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης


36 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε.) (Νομός Πρέβεζας & Νομός Άρτας)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Λήξη 08-04-2011) 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη  8η Οκτωβρίου 2012


37 ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Ε.Α.Π. Α.Ε.) 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Λήξη 21-06-2011)(έληξε)
 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη  15 Οκτωβρίου 2012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 05/11/2012 (έληξε)

38 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ. (ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε.)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Λήξη 10-03-2011)(έληξε)
Υποβλήθηκαν 32 προτάσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό 7.102.000,00€ και  3.550.000,00€ δημόσια δαπάνη
(2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 30 Ιουλίου 2012 )
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-8-2012 (έληξε)


39 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Α.Ε. - ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Λήξη 30-04-2011)(έληξε)
Υποβλήθηκαν συνολικά 12 επενδυτικά σχέδια σε όλα τα υπομέτρα και τις δράσεις του Τοπικού Προγράμματος.

40 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Λήξη 22-09-2011)


41 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΣΑΖ Α.Ε.)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Λήξη 14-03-2011)(έληξε)
Υποβλήθηκαν συνολικά 140 επενδυτικά σχέδια σ όλα τα υπομέτρα του τοπικού προγράμματος

42 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε. (Λευκάδα)
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Λήξη 31-03-2011)ΠΑΡΑΤΑΣΗ 29-04-2011(έληξε) Υποβλήθηκαν συνολικά 57 επενδυτικά σχέδια σ όλα τα υπομέτρα του τοπικού προγράμματος


43 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Λήξη 11-011-2011)(έληξε) Υποβλήθηκαν 27 προτάσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό 5.332.197,47€ και  3.954.929,82€ δημόσια δαπάνη. ενώ η προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  3.627.100,00€. Η Δημόσια Δαπάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 109,04% της προκηρυχθείσας Δημόσιας Δαπάνης

Δείτε αναλυτικά στοιχεία για τα τοπικά προγράμματα  που έχουν προκηρυχθεί στα webstite των Αναπτυξιακών Εταιρειών.


Τελευταία ενημέρωση 21/02/2013


Πηγή τα website των Αναπτυξιακών Εταιρειών
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.