Κατάλογος σελίδων BIOTEYMA_blog ΒΙΟΤΕΥΜΑ Τρόπος Ζωής Ποιότητα Ζωής: Εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2014-2015
Τι είναι βιολογική Γεωργία;;;

Με απλά λόγια, η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2014-2015

Οι   αιτήσεις  εγγραφών  και  επανεγγραφών   στους  Παιδικούς  και  Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς  του  Δήμου  Ιλίου, για το σχολικό έτος 2014-2015,  θα  υποβληθούν στους  Σταθμούς, 

από  ΤΡΙΤΗ 01/04/2014
έως  και    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/05/2014,
και  ώρες  9:30  - 11:00 π.μ. . 
      
1. Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στον Σταθμό στον οποίο ανήκει το ενδιαφερόμενο παιδί, βάσει της ηλικίας του (βρέφος ή νήπιο) και της διεύθυνσης κατοικίας του.
2. Στα  βρεφικά  τμήματα, θα  φιλοξενηθούν  παιδιά  ηλικίας  από  16  έως   30 μηνών, με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 01/03/2012 έως 30/04/2013.
3. Στα  παιδικά  τμήματα,  θα φιλοξενηθούν παιδιά  ηλικίας  από  2,5  ετών, με  απαραίτητη  προϋπόθεση  να  έχουν  αγωγή  τουαλέτας, με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 01/01/2010 έως 28/02/2012.
4. Τα  γεωγραφικά  όρια  για  την  παραλαβή  των  αιτήσεων  θα  τηρηθούν  απαράβατα.
5. Εμπρόθεσμες  αιτήσεις  θα  είναι  όσες  υποβληθούν  από  01/04/2014 έως  23/05/2014 και ώρες  από  9:30  έως  11:00. πμ..
6. Τα  πρώτα  αποτελέσματα –πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης  θα  ανακοινωθούν στις 30/06/2014.
7. Οι  ενστάσεις  θα  γίνονται  επί  της αξιολόγησης και μοριοδότησης.
8. Οι  ενστάσεις  θα  υποβληθούν  από  01/07/2014 έως 10/07/2014 και θα κατατεθούν στον Σταθμό που κατατέθηκε η αίτηση εγγραφής.
9. Τα  τελικά  αποτελέσματα –πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης, επί των ενστάσεων θα ανακοινωθούν 18/07/2014.
Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α..


Η καταβολή  της συμβολικής  οικονομικής  συμμετοχής, για τα βρέφη και τα νήπια που θα εγγράφονται στους Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, αποφασίστηκε με την 61/2014 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΒΙΕΕΩΕΒ-Φ6Ω) και καθορίζεται ως ακολούθως:
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
1. ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

I.  Για οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00€, απαλλάσσεται    από την καταβολή της συμβολικής οικονομικής συμμετοχής
II. Για οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€ θα καταβάλλει
• Νήπια: 50,00 €
• Βρέφη: 60,00 €
ΙΙΙ. Όταν από την ίδια οικογένεια φιλοξενείται και  2ο παιδί, τότε αυτό θα φιλοξενείται ΔΩΡΕΑΝ .
IV. Για οικογενειακό εισόδημα από 30.001,00€ μέχρι 45.000,00€, θα καταβάλλει       
• Νήπια: 60,00 €
• Βρέφη: 75,00 €
V. Για οικογενειακό εισόδημα από 45.001,00€ και πάνω, θα καταβάλλει       
• Νήπια: 80,00 €
• Βρέφη: 90,00 €
2. Στις περιπτώσεις 1 ΙΙΙ. και 1 IV., όταν από την ίδια οικογένεια φιλοξενείται και 2ο παιδί, τότε για αυτό θα καταβάλλει το 50% της οικονομικής συμμετοχής της κατηγορίας που ανήκει, με βάση το οικογενειακό εισόδημα.
3. Όταν από την ίδια οικογένεια φιλοξενείται και 3ο παιδί, τότε αυτό φιλοξενείται δωρεάν.
4. Οι  οικογένειες με τρία (3) ανήλικα παιδιά με εισόδημα έως 35.000,00€ καταβάλλουν το 50% της οικονομικής συμμετοχής. Αν το οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά το ποσό των  35.000,00€, τότε καταβάλλει ολόκληρη την οικονομική συμμετοχή .
5. Απαλλάσσονται από την καταβολή οικονομικής συμμετοχής:
• Οι πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα παιδιά,
• Γονέας μαθητής Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιο ΙΕΚ)
• Γονέας φοιτητής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πρώτο πτυχίο, φοίτηση ν+2 έτη)
• Οι οικογένειες όπου ο πατέρας είναι στρατεύσιμος (κληρωτός) ή οι γονείς φυλακισμένοι,
• αν το εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 35.000,00 €.
Αν το οικογενειακό εισόδημα των παραπάνω περιπτώσεων, ξεπερνά το ανωτέρω ποσό, τότε καταβάλλει το 50% της οικονομικής συμμετοχής της κατηγορίας στην οποία υπάγεται.
6. Απαλλάσσονται από την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων, ή τέκνο είναι άτομο με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 35.000,00€.
Αν το οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά το ανωτέρω ποσό, τότε καταβάλλει το 50% της οικονομικής συμμετοχής της κατηγορίας στην οποία υπάγεται.
7. Απαλλάσσονται από την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής οι μονογονεϊκές οικογένειες(γονείς-κηδεμόνες έχοντες τη γονική μέριμνα), των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 35.000,00€.  Αν το οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά το ανωτέρω ποσό, τότε καταβάλλει το 50% της οικονομικής  συμμετοχής της κατηγορίας στην οποία υπάγεται.
Λοιπές ειδικές οικογενειακές καταστάσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες, εξετάζονται και αξιολογούνται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
          
8. Το τακτικό και έκτακτο προσωπικό του Δήμου Ιλίου, καταβάλλει το  50% της οικονομικής  συμμετοχής που αναλογεί.
Οι οικογένειες που εμπίπτουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες των περιπτώσεων: 4, 5, 6, 7 και 8., επωφελούνται μόνο της συμφερότερης απαλλαγής.
• Δεν καταβάλλεται  οικονομική  συμμετοχή  για τον μήνα Αύγουστο, όταν οι Σταθμοί παραμένουν κλειστοί.
• Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής πραγματοποιείται ανά μήνα, το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, ή ανά τρίμηνο, το πρώτο δεκαπενθήμερο του τριμήνου, μετά την έγγραφη ενημέρωση των γονέων.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεγγραφή, είναι η καταβολή της οικονομικής  συμμετοχής του προηγούμενου έτους.
• Όταν ένα παιδί απουσίασε, η καταβολή της οικονομικής  συμμετοχής, γίνεται κανονικά προκειμένου να διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει την φοίτησή του.
• Η μη συνεπής εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων, αποτελεί λόγο διαγραφής των παιδιών.

 

Προσθέστε το σχόλιό σας…. την άποψή σας …
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.